Menu

Tajemnice Zapomnianych Królestw

historia sprzed milenium Polski

Kultury archeologiczne Polski 2000-1500 BP.

walgierz

Przeszło 2000 lat temu na terenie szerzej rozumianej Polski były kultury archeologiczne zwane Przeworską, Wielbarską oraz pokrewną na Połabiu tzw., Krąg Nadłabski.wczesny_okres_rzymski  

Te kultury z pomniejszymi grupami trwały w prawie niezmienionej formie do V wieku włącznie, z tym, że kultura Wielbarska z której wydzielono Grupę Dębczyńską rozprzestrzeniła się na Mazowsze i Mazury, Lubelszczyznę, Polesie i Wołyń. Pierwotnie kulturę Wielbarską uważano za wariant kultury przeworskiej, też wyposażenie grobów w Kręgu Nadłabskim jest takie samo jak w kulturze Przeworskiej co dawałoby podstawy do twierdzenia, że to kultury o pokrewnym składzie etnicznym.   

 pozny_okres_rzymski2

 

Konfrontując te ustalenia archeologiczne z danymi z tekstów źródłowych, możemy związać te kultury z dwoma-trzema wielkimi nazwami etnicznymi, czyli idąc od zachodu Krąg Nadłabski z Suevami których głównym plemieniem byli Semnonowie, kulturę przeworską z nazwą Związek Lugii, i  kulturę wielbarską z nazwą Wenedowie, tę ostatnią nazwę można rozciągnąć też na Lugii bo w VI wieku Jordanes pisze, że od źródeł Wisły "Karpaty. Wzdłuż ich lewego skłonu, który zwraca się w kierunku północnym, od źródeł rzeki Vistuli na niezmierzonych przestrzeniach usadowiło się ludne plemię Wenetów".

Obie te nazwy Suevi-Suavi i Weneci-Wenedzi dają nazwy Słowianom-Wendom. Nazwa Lugii być może jest jeszcze bardziej pospolita i znaczy po prostu ludzie w języku macedońskim zapis lugje to ludzie. Podobnie  jak nazwa Alemanów znaczy "Alle Männer" jest od człowiek - menn, Ten mechanizm dotyczy bardzo wielu ludów, że ich rodzima nazwa własna znaczy po prostu ludzie np. "Guarani nazywali siebie abá (ludzie) lub ñande ore (my wszyscy)".

Kultura Wielbarska ma niewiele wspólnego z tzw., Gotami opuścili oni dużo wcześniej niż w V wieku północną ekumenę naddunajską, mimo różnych najazdów na prowincje rzymskie mniej lub bardziej wielkich grup inwazyjnych Wandalsko-Alańskich, Gockich itp. wszystko to miało miejsce przed V wiekiem lub na jego początku 406 rok. Tak samo nic wspólnego z załamaniem tych kultur nie mieli tzw. Hunowe którzy ponieśli klęskę w 454 roku.

Dopiero jakiś konflikt wewnętrzny doprowadził do powstania dwóch prowincji kulturowych Sukow-Dziedzice i kultury praskiej pierwsza kontynuowała tradycje nadłabsko-przeworskie czyli było to państwo Wielotów, druga była mieszaniem tradycji przeworskich z kulturą czerniachowską była to znana od VI wieku Biała Chorwacja.

W dużym stopniu przyczyniła się do zmian kulturowych, zmiana klimatu na zimniejszy i wilgotniejszy, częste deszcze i powodzie zmusiły ludność do opuszczenia dolin przyrzecznych i przeniesienia się na wysoczyzny, co wygląda jak brak kontynuacji osadnictwa w starych siedliskach. 

kultura_lechicka

Sama gwałtowna ekspansja Słowian na Bałkany w VI wieku, też musiała przyczynić się do osłabienia demograficznego pierwotnych terytoriów. 

 

Źródłem dla 2 pierwszych mapek jest "Archeologia O Początkach Słowian" z 2005 str 127 i 129 autorzy Piotr Kaczanowski, Renata Madyda-Legutko. 3 mapka jest z strony bogowiepolscy.net

© Tajemnice Zapomnianych Królestw
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci